Кормова продуктивність різних сортів конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Демидась, Г.
Галушко, І.
Полторецький, С.
Полторецька, Н.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Belarus. Minsk. Modern scientific researches
Інструкція
Наведено результати досліджень за 2018–2020 рр. з формування кормової продуктивності за виходом з 1 га сухої маси різних сортів конюшини лучної залежно від способів сівби на різних фонах удобрення на чорноземах типових мало гумусних Лісостепу України. У середньому за перші три роки життя і користування конюшина лучна забезпечує продуктивність за виходом з 1 га сухої маси 8,22–9,88 т, яка мало залежить від способів сівби. За інокуляції насіння бульбочковими бактеріями у поєднанні з внесенням N60P60K90 у порівнянні з варіантом без добрив продуктивність підвищується на 8–12%, а за роздільного застосування добрив (Р60K90 або N60P60K90) або інокуляції насіння на фоні без добрив – лише на 4–6%. Поміж добрив найбільшу окупністю 1 кг добрив (6–7 кг сухої маси) забезпечує внесення N60 на фоні Р60K90. На першому році на 22–25% вищу продуктивність забезпечує сівба під покрив ячменю ярого, а на другому і третьому роках на 7–10% – безпокривна сівба. Найпродуктивнішим є сорт Тайфун, який на 0,10–0,66 т/га сухої маси переважає сорти Либідь та Тіна. Найвпливовішим за виходом з 1 га сухої маси є фактор удобрення, а в перший рік – спосіб сівби з дольовою часткою 55%. Конюшина лучна щорічно забезпечує одержання трьох укосів кормової біомаси з часткою першого укосу 44–50%, другого – 32–34% і третього – 18–24% та нерівномірністю розподілу урожаю за укосами 30–47%
Опис
Ключові слова
інокуляція насіння, конюшина лучна, продуктивність, розподіл урожаю за укосами, сорт, спосіб сівби, суха маса, удобрення
Бібліографічний опис
Демидась Г., Галушко І., Полторецький С., Полторецька Н. Кормова продуктивність різних сортів конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування. Belarus. Minsk. Modern scientific researches, 2021. Issue 16. Part. 1. Р. 122–136. Doi: 10.30889/2523-4692.2021-16-01-027