Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Леонтюк, Ірина Борисівна
Голодрига, Оксана Володимирівна
Заболотна, Альона Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, видавничо-поліграфічний центр "Візаві"
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню впливу застосування норм гербіциду Трофі 90 на вміст фотосинтетичних пігментів у листках кукурудзи та на показник чистої продуктивності посівів культури. Встановлено, що норми препарату мають різний вплив на величину досліджуваних показників. Серед варіантів досліду із внесенням різних норм гербіциду найбільш ефективною у плані зростання досліджуваних показників виявилася норма препарату у 2,5 л/га. У цьому варіанті досліду вміст суми хлорофілів (a+b) перевищував контроль І (без застосування гербіциду і ручних прополювань) на 15–19%, а показник чистої продуктивності фотосинтезу – на 18–22%. Проведення постійних ручних прополювань мало дещо кращу ефективність. Проведений регресійного аналіз виявив тісний кореляційний зв'язок між вмістом суми хлорофілів (a+b) та показником чистої продуктивності фотосинтезу, що описується таким рівнянням регресії: у = 0,38х + 0,74, де у – вміст суми хлорофілів (a+b) у листках рослин кукурудзи, мг/г сирої речовини; х – чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2 за добу.
Опис
Ключові слова
кукурудза,, чиста продуктивність фотосинтезу, гербіцид Трофі 90, хлорофіл
Бібліографічний опис
Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна А. В. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 85–90.