Аспекти удосконалення бухгалтерського обліку біологічних активів

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Враховуючи те, що формування первинних документів є початковою стадією бухгалтерського обліку та основою подальших записів в облікових реєстрах, особливої уваги потребує правильна організація та подальше вдосконалення первинного обліку біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах. Першим первинним документом, розробленим для фіксування справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції як на дату балансу, так і при первісному визнанні, став Акт визначення справедливої вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції. Крім того, облік біологічних активів регламентується Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах.
Опис
Ключові слова
біологічні активи, класифікація біологічних активів, довгострокові біологічні активи, поточні біологічні активи, первісна вартість, справедлива вартість, первинний облік біологічних активів, синтетичний облік біологічних активів
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Аспекти удосконалення бухгалтерського обліку біологічних активів : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського нац. ун-ту садівництва, 24-25 травня 2014. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. – С. 39-41