ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012-02
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
В статті розглянуто різні точки зору щодо питання обчислення показників ефективності використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу звернено на методологічний підхід щодо обчислення вихідних величин: річного обороту та середньорічного залишку оборотних засобів, удосконалено методологію розрахунку середньорічного залишку оборотних засобів.
Опис
Значительное влияние на размер оборотных средств имеет отсутствие научно — обоснованного нормирования оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях. Это негативно отражается и на их оборотности. Ввод научного обоснованного нормирования оборотных средств предприятиями будет способствовать повышению эффективности их использования, поскольку предприятия будут формировать их лишь в научно — обоснованных размерах, что значительно ускорит их вращение.
Ключові слова
ефективність, оборотні засоби, показник, річний оборот, середньорічний залишок оборотних засобів
Бібліографічний опис
Бечко В.П. Вдосконалення методології розрахунку показників ефективності використання оборотних засобів / В.П. Бечко / Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип.77. – Ч.2: Економіка. – С. 67-75.