Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Мальований, Михайло Іванович
Гузар, Богдан Степанович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВНЗ "Національна академія управління"
Інструкція
У статті оцінюється характер та масштаби взаємозв’язку між соціальними витратами та економічним розвитком у країнах ОЕСР. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу даних (період дослідження 1980-2012 рр.) отримано, що зростання соціальних витрат на 1 тис. дол. США за ПКС призводить до зростання ВВП на душу населення у середньому по країнах ОЕСР на 3,54 тис. дол. США за ПКС. Водночас, проведене аналітичне групування дало змогу виявити взаємозв’язок між збільшенням коефіцієнтів регресії та вибраною моделлю фінансового забезпечення соціального захисту (солідарна чи накопичувальна). Отримані результати дослідження у подальшому дають змогу виокремити основні взаємозв’язки, що дозволяє у майбутніх дослідженнях, з метою виявлення потенційних напрямів поліпшення фінансування соціального захисту, зосередити головну увагу на найбільш вагомих соціально-економічних факторах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мальований М.І. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР / М.І. Мальований, Гузар Б.С., Власюк С.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №6(168). – С. 422-429.