Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/552
Title: Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР
Authors: Мальований, Михайло Іванович
Гузар, Богдан Степанович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Issue Date: 2015
Publisher: ВНЗ "Національна академія управління"
Citation: Мальований М.І. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР / М.І. Мальований, Гузар Б.С., Власюк С.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №6(168). – С. 422-429.
Series/Report no.: №6(168)
Abstract: У статті оцінюється характер та масштаби взаємозв’язку між соціальними витратами та економічним розвитком у країнах ОЕСР. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу даних (період дослідження 1980-2012 рр.) отримано, що зростання соціальних витрат на 1 тис. дол. США за ПКС призводить до зростання ВВП на душу населення у середньому по країнах ОЕСР на 3,54 тис. дол. США за ПКС. Водночас, проведене аналітичне групування дало змогу виявити взаємозв’язок між збільшенням коефіцієнтів регресії та вибраною моделлю фінансового забезпечення соціального захисту (солідарна чи накопичувальна). Отримані результати дослідження у подальшому дають змогу виокремити основні взаємозв’язки, що дозволяє у майбутніх дослідженнях, з метою виявлення потенційних напрямів поліпшення фінансування соціального захисту, зосередити головну увагу на найбільш вагомих соціально-економічних факторах.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/552
ISSN: 1993-6788
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри
Статті в Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malyovanyi_Article.pdf253.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.