Удосконалення системи прийняття управлінських рішень щодо управління операційними витратами з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Пархоменко Л.А.
Загороднюк О.В.
Малюга Л.М.
Фротер О.С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
В рамках забезпечення конкурентоспроможності сучасні економісти приділяють значну увагу аспектам процесу управління витратами, при цьому сама концепція управління витратами не поширена у вітчизняній практиці. Управління витратами слід розуміти не тільки як безперервний процес обліку, аналізу, планування і контролю, але і як розробку оптимальних управлінських рішень для прогнозування зниження витрат. Операційні витрати є одним з найважливіших економічних показників підприємства, саме співвідношення між доходами і витратами в кінцевому підсумку визначає фінансовий результат його діяльності. Правильність вибору методу обліку витрат залежить від успішної роботи підприємства і його конкурентоспроможності зокрема. Крім того, в умовах сучасності і неминучої активізації конкуренції з іноземними підприємствами, які володіють сучасними технологіями виробництва і управління, розвиток вітчизняних підприємств багато в чому визначається використанням інноваційних факторів для забезпечення ефективного управління економікою. Досліджено теоретичні питання та особливості механізму управління операційними витратами, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності підприємства. В рамках концепції конкурентного управління операційними витратами, щоб забезпечити низький рівень витрат, підприємству необхідно випереджати конкурентів у ринковій власності. В умовах ринкових змін структури витрат за рахунок інноваційних процесів операційні витрати таких фірм можуть бути нижчими, ніж ті, які раніше закріпилися на ринку, але не здатні швидко реагувати на зміни. Таким чином, ми визначили необхідні умови для формування ефективної системи управління операційними витратами на вітчизняних підприємствах з метою збільшення їх конкурентоспроможності і збереження лідируючих позицій на ринку. В сучасних умовах система управління витратами повинна розглядатися як єдиний скоординований комплекс взаємопов'язаних повсякденних заходів, спрямованих на економію ресурсів і максимізацію їх впливу. На нашу думку, цю систему можна віднести до інноваційного фактору, здатного підвищити ефективність і конкурентоспроможність підприємства. Операційні витрати зростають до такої міри, що конкурентоспроможність підприємства, в якій вони призводять до поліпшення фінансових показників його діяльності і дають можливість поліпшити його ринкову репутацію.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пархоменко Л.А., Загороднюк О.В., Малюга Л.М., Фротер О.С. Удосконалення системи прийняття управлінських рішень щодо управління операційними витратами з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua