Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2003-06-26
Автори
Майборода, Володимир Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ПП Кучинська С. М., Св. про держ. реєстр. №7494 від 24.05.01 р., 20300, м. Умань, вул. Леніна, 12 тел. (04744) 5-26-10
Інструкція
У дисертації викладені результати досліджень зі встановлення оптимальних способів вирощування садивного матеріалу вегетативно розмножуваних підщеп яблуні, підбору субстратів для підгортання рослин у відсадковому маточнику та вологозабезпечення.
Опис
Встановлено доцільність вирощування підщеп типу М.26 у маточнику вертикальних відсадків, а М.9 – вертикальними чи горизонтальними відсадками. У зв’язку із високою волого- та повітроємністю, а також мульчуючою дією, підгортання маточних рослин підщеп типу М9 і М26 тирсою листяних і хвойних деревних порід підвищує якість відсадків за рахунок кращого розвитку кореневої системи. За умови поливу покращується розвиток кореневої системи відсадків і маточного куща. Для забезпечення високої продуктивності маточних насаджень вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому пропонується запроваджувати зрошення та підгортати рослини тирсою. Розроблено чотирифакторний дисперсійний аналіз та порядок сортування клонових підщеп.
Ключові слова
яблуня, відсадковий маточник, клонові підщепи, маточник підщеп, субстрат, підгортання, М.9, М.26, вертикальні відсадки, горизонтальні відсадки, спосіб ведення маточника, обкорінення, продуктивність
Бібліографічний опис
Майборода В.П. Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України.– Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво.– Уманська державна аграрна академія, Умань, 2003. - 21 с.