Методичні вказівки з проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Маркетинг у туризмі" для студентів денної форми навчання спеціальності 242 «ТУРИЗМ»

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-12
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-редакційний відділ УНУС
Інструкція
Навчальна дисципліна «Маркетинг у туризмі» є нормативною навчальною дисципліною, яка вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 242 «Туризм» для всіх форм навчання.
Опис
Вивчення дисципліни «Маркетинг в туризмі» передбачає засвоєння студентами сукупності знань і вмінь щодо організації ефективної маркетингової роботи на туристичних підприємствах і в туристичних організаціях, а отже забезпечить надання конкурентоспроможних послуг відповідно до вимог стандартів якісного обслуговування та задовольнить потреби вітчизняних та іноземних туристів.
Ключові слова
туризм, маркетинг, маркетингові дослідження, цінова політика, просування туру, збут турпакету, туристичний продукт, комплекс маркетингу
Бібліографічний опис
Методичні вказівки з проведення практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Маркетинг у туризмі" для студентів денної форми навчання спеціальності 242 «ТУРИЗМ»