Прізвищеві назви та прізвища на -ак (-’ак), -чак в антропонімії Уманщини

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Фернос, Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во НПУ М.П.Драгоманова
Інструкція
У статті проаналізовано прізвищеві назви та прізвища Уманщини, утворені за допомогою поліфункціонального форманта -ак (-’ак), -чак, висвітлено динаміку розвитку аналізованої словотвірної моделі.
Опис
Ключові слова
антропонім, онім, апелятив, поліфункціональний формант
Бібліографічний опис
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8.. Філологічні науки (мовознавство і лутературознавство). - Випуск 2 : зб.наукових праць / За ред. Л.І.Мацько. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - С. 227-232.