Kredit unions as alternative source of financial support of agricultural producers

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014
Інструкція
Розглянуто суть, значення, переваги та недоліки функціонування кредитних спілок в Україні. Обґрунтовано, що проблема доступного кредитування сільськогосподарських товаровиробників може успішно вирішуватися за допомогою кредитної кооперації. Запропоновано основні напрями удосконалення подальшого розвитку співпраці кредитних спілок з сільськогосподарськими товаровиробниками.
Опис
The essence, importance, advantages and disadvantages of the operation of credit unions in Ukraine are presented. Proved that the problem of affordable lending of agricultural producers can be successfully solved with the help credit cooperative. The basic directions of improvement of further development of cooperation of credit unions with agricultural producers.
Ключові слова
кредитні спілки, кредитна кооперація, кредитування, сільськогосподарські товаровиробники, фінансові ресурси, кредит
Бібліографічний опис
Vlasiuk S.A. Kredit unions as alternative source of financial support of agricultural producers / Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - Р. 22-26