Карпенко В. П., Павлишин С. В. Вміст малонового диальдегіду у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду й регулятора росту рослин. Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 40–42.

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Павлишин, Святослав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань
Інструкція
Гербіцидна дія Пріми Форте 195, особливо підвищених норм її використання, зумовлює в рослинах пшениці полби звичайної оксидативний стрес, що проявляється в накопиченні продукту перекисного окиснення ліпідів МДА. Вміст МДА у листках пшениці полби звичайної, як компонента сигнальної системи адаптивного захисту рослинного організму, значно зростає за самостійної дії гербіциду, водночас за комплексної дії гербіциду Пріма Форте і РРР Вуксал БІО Vita — зменшується. Комплексне застосування гербіциду Пріма Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 та 0,7 л/га із регулятором росту рослин Вуксал БІО Vita у нормі 1.0 л/га на фоні передпосівної обробки насіння цим же РРР у нормі 1,0 л/т, очевидно, зумовлює більш швидкі темпи детоксикації ксенобіотика в рослинах, оскільки в даних варіантах досліду простежується знижений вміст МДА
Опис
Ключові слова
MDA content, гербіцид, регулятор росту рослин, пшениця полба звичайна
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Павлишин С. В. Карпенко В. П., Павлишин С. В. Вміст малонового диальдегіду у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду й регулятора росту рослин. Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 40–42. науково-педагогічних працівників, приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 40–42