Спосіб визначення лігніну у біоенергетичних культурах

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-09-30
Автори
Бойко, Ірина Ігорівна
Грищенко, Вячеслав Олександрович
Войтовська, Вікторія Іванівна
Третьякова, Світлана Олексіївна
Приходько, Віталій Олександрович
Климович, Наталія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Заяв. № U 202102689 від 21.05.2021
Інструкція
Спосіб визначення лігніну у біоенергетичних культурах
Опис
Ключові слова
лігнін, речовина, культури, рослини, біомаса, енергія
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель № 148927, Україна. Спосіб визначення лігніну у біоенергетичних культурах/ Бойко І.І., Грищенко В.О., Войтовська В.І., Третьякова С.О., Приходько В.О., Климович Н.М. (ІБКіЦБ НААН, Україна). – Заяв. № U 202102689 від 21.05.2021; Опубліковано 30.09.2021, Бюл. «Промислова власність». – № 39.