Амінокислотний склад зерна пшениці озимої залежно від сорту.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Любич, Віталій Володимирович
Желєзна, Валерія Валеріївна
Полянецька, Ірина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник УНУС
Інструкція
Проаналізовано амінокислотний склад зерна пшениці м’якої залежно від сорту. Встановлено, що в зерні пшениці м’якої залежно від особливостей сорту найбільше змінюється вміст лізину, лейцину, фенілаланіну, тирозину й цистину. Загальна маса амінокислот у зерні залежно від сорту пшениці м’якої змінюється від 10,66 до 12,71 %. Частка незамінних амінокислот становить 26–32 % від їхньої загальної маси. Проте вміст суми незамінних амінокислот у зерні істотно змінюється залежно від сорту – від 7,22 до 9,35 %. Встановлено, що серед есенційних амінокислот найвищий вміст лейцину (0,64 %), фенілаланіну (0,58 %) та валіну (0,51 %) був у зерні пшениці м’якої сорту Кохана (st). Найменшим був вміст метіоніну 0,07 %. Вміст решти амінокислот становив від 0,31 до 0,42 %. Серед замінних амінокислот найбільшим був вміст глютаміну (3,98 %) і проліну (1,13 %), а найменшим – цистину (0,12 %). Коефіцієнт варіювання вибірок за роки проведення досліджень був невеликий для амінокислот – гістидин, гліцин і глютамін, великий – для аргініну, а для решти амінокислот – середній. Вміст амінокислот також значно змінюється залежно від погодних умов вегетаційного періоду пшениці озимої. Вміст основних амінокислот у зерні пшениці м’якої сорту Ac Meckinon змінювався від 0,11 до 2,49 %. При цьому серед незамінних амінокислот переважали валін і лейцин (0,57–0,77 %), незамінних – аспарагін, пролін і глютамін (0,72– 2,49 %). Серед незамінних амінокислот найменший вміст був метіоніну (0,09 %), серед незамінних – цистину (0,11 %). Встановлено, що вміст незамінних амінокислот у зерні пшениці м’якої сорту Чорноброва змінювався від 0,08 до 0,71 %. Найбільшим був вміст валіну та лейцину – 0,55–0,74 %, найменшим – метіоніну – 0,08 %. Вміст решти незамінних амінокислот змінювався від 0,36 до 0,47 %. Вміст замінних амінокислот був у межах 0,11–3,76 %. Найбільше містилось проліну (1,01 %) та глютаміну (3,76 %). Вміст решти замінних амінокислот змінювався від 0,33 до 0,93 %. Коефіцієнт варіювання вибірок за роками досліджень був від незначного для більшості амінокислот до середнього (валін, ізолейцин, лейцин, лізин пролін, серин, тирозин) і великого (метіонін, цистин). Зерно сортів пшениці м’якої Кохана та Чорноброва має найбільший вміст незамінних амінокислот. Їх рекомендується використовувати у селекційних програмах для створення нових сортів пшениці м’якої озимої.
Опис
Ключові слова
пшениця м’яка озима, незамінні амінокислоти, замінні амінокислоти, сорт, зерно.
Бібліографічний опис
Господаренко Г.М., Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І.О. Амінокислотний склад зерна пшениці озимої залежно від сорту. Вісник УНУС. 2021. Вип. 1. С. 60-65.