Математичне програмування

Немає доступних мініатюр
Дата
2007
Автори
Ковальов, Леонід Євгенійович
Kovalyov, L. E.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во Європ. ун-ту
Інструкція
Посібник містить систематичне викладення основних питань математичного програмування. Представлені моделі лінійного та нелінійного програмування, класичні методи оптимізації, задачі опуклого та динамічного програмування, моделі стохастичного програмування, елементи теорії їгор. Розглянуті деякі питання застосування інтегрованого середовища MathCad для розв’язання задач математичного програмування. Теоретичний матеріал супроводжується значною кількістю прикладів, після кожного розділу подані питання для самоконтролю та вправи для самостійного розв’язування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними та інженерними спеціальностями.
Опис
Ключові слова
симплексний метод, двоїстість, транспортна задача, цілочислове програмування, динамічне програмування, теорія ігор
Бібліографічний опис
Дякон В. М. Математичне програмування: Навчальний посібник / В. М. Дякон, Л. Є. Ковальов. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту. – 2007. – 497 с.