ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В АГРАРНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Каричковська, Світлана Петрівна
Каричковський, Василь Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Запоріжжя : КПУ
Інструкція
У статті відображено огляд сучасного нормативно-правового забезпечення освітнього законодавства України у сфері підготовки фахівців у вищих аграрних навчальних закладах та представлено його порівняльний аналіз з попередньою редакцією. Подано класифікацію рівнів та ступенів вищої освіти, напрямів підготовки та спеціальностей аграрного профілю; проведено таксономізацію спеціальностей на основі чинного законодавства України. Сформульовано визначення поняття аграрного ВНЗ залежно від структури та переліку галузей знань, за якими здійснюють підготовку відповідних фахівців. Крім того, виділено галузі знань, напрями підготовки та спеціальності ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр відповідно до попередньої та нової редакцій Закону України “Про вищу освіту”.
Опис
Ключові слова
освітньо-кваліфікаційний рівень, освітній рівень, галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, вищий аграрний навчальний заклад, таксономізація
Бібліографічний опис
Каричковський В.Д. Інституційні основи підготовки майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ України / В.Д. Каричковський, С.П. Каричковська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 50 (103). – С. 400-409.