METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE MOBILE COMPOUNDS OF FERUM, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN SOIL IN SALT ACID BY METHOD OF ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-10
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук феруму, фосфору та калію в ґрунті, що включає одержання екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °С, а в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук феруму, фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки, фосфор
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 111315, МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук феруму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв`язаною плазмою/ Світовий В.М., І.Д. Жиляк, Т.Г. Жиляк, Л.Ю. Очеретенко, М.М. Бойко; заявник і власник УНУС. − u201603869; заявл. 11.04.2016; опубл. 10.11.2016, бюл. № 21