Агробіологічні параметри різних сортів і гібридів сорго цукрового

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Любич В. В., Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Терещенко І. С., Лосєва А. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Plant Varieties Studying and Protection
Інструкція
Мета. Вивчити питання щодо формування агробіологічних параметрів різних генотипів сорго цукрового. Методи. Лабораторні, математично-статистичні, фізико-хімічні. Результати. У статті наведено результати вивчення висоти рослин, індивідуальної продуктивності, врожайності сухої маси, врожайності зерна, вміст цукру в соку, вміст білка, вихід цукру та білка у урожаю. у групі українських генотипів висота рослин була від 272 до 306 см, а в групі іноземних – від 274 до 412 см. Високу цінність для селекції мають генотипи закордонної селекції Red Amber, Sioux, Affas CJ 899, Freed, Early Orange, оскільки рослини були навищими – від 388 до 412 см. Довжина волоті сорго цукрового генотипів української селекції становила від 16,0 до 17,3 см, а в закордонної – від 11,0 до 19,4 см. Маса зерна з однієї волоті змінювалась відповідно від 32,8 до 41,6 г і від 29,2 до 43,5 г. Кількість зерен з однієї волоті також змінювалась у великому діапазоні залежно від генотипу – 133,8–1708 шт. Маса 1000 зерен сорго цукрового змінювалась від 28,0 до 31,0 г у генотипів вітчизняної селекції, а в закордонної – від 19,3 до 31,0 г. Продуктивність сорго цукрового також значно змінювалась залежно від генотипу. Так, урожайність сухої маси (стебла + листки) у генотипів української селекції була на рівні 8,24–9,11 т/га. За цим показником істотно більшу масу формували сорти Мамонт і Гулівер – 9,05–9,11 т/га. У генотипів закордонної селекції цей показник змінювався від 7,00 до 12,17 т/га. Істотно більші показники порівняно з сортом-стандартом (Силосний 42) формували сорти Vorai Sumac, Sorgo cucre, Sioux, Freed, Red Amber, Mohavk, Affas CJ 899, Early Orange – 9,03–12,17 т/га. Вміст цукру в соку сорго цукрового змінювався від 15,2 до 17,2 %. Умовний вихід цукру в генотипів української селекції був на рівні 0,82–0,89 т/га. Іншим він був у генотипів закордонної селекції. Так, умовний вихід цукру був від 0,72 до 1,18 т/га. Істотно більшим він був у генотипів Sorgo cucre, Sioux, Freed, Red Amber, Mohavk, Affas CJ 899, Early Orange – 0,94–1,18 т/га. Висновки. Продуктивність сорго цукрового значно змінюється залежно від генотипу та його походження. В умовах Правобережного Лісостепу для отримання високого виходу цукру необхідно вирощувати сорти Силосний 42, Фаворит, Троїстий, Довіста, Ананас, Медовий, Мамонт, Гулівер. Генотипи Vaconia Orange, Ald Sorghum, Vorai Sumac, Sorgo cucre, Sioux, Freed, Red Amber, Mohavk, Affas CJ 899, Early Orange використовувати у селекційному процесі для створення високопродуктивних форм сорго цукрового. Генотипи Freed, Affas CJ 899, Early Orange необхідно використовувати для створення форм сорго цукрового з високою врожайністю вегетативної маси (11,08–12,17 т/га), урожаю зерна (8,00–8,15 т/га), високого вмісту білка (9,8–11,3 %).
Опис
Ключові слова
сорго цукрове, генотип, зерно, урожайність, вміст цукру, вміст білка
Бібліографічний опис
Любич В. В., Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Терещенко І. С., Лосєва А. І. Агробіологічні параметри різних сортів і гібридів сорго цукрового. Plant Varieties Studying and Protection. 2021. Т. 17, № 3. С. 193–198.