ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ КРОНИ ТА СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-06-24
Автори
Чаплоуцький А.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Яблуня – основна плодова культура в Україні як за об’ємами виробництва плодів, так і за площами плодових насаджень. У сучасному садівництві перевага надається інтенсивним технологіям вирощування, які здатні забезпечити отримання максимальної кількості якісних плодів з одиниці площі. Основним методом вирішення даної технологічної задачі є конструкція саду: зменшення схеми садіння дерев та формування малооб’ємних форм крони. У статті наведено матеріали виконаних досліджень щодо впливу форми крони та строку їх обрізування на продуктивність насаджень яблуні сортів зимового строку достигання. Дослідження проводили впродовж 2019–2022 рр. у яблуневому саду Уманського національного університету садівництва. Об'єктами досліджень були сорти яблуні Фуджі та Хоней Крісп, щеплені на підщепі М.9 та висаджені за схемою 4 х 1 м. Вивчалось три форми крони: «струнке веретено», «балерина» з видаленням обростаючої деревини на центральному провіднику з формуванням «вікна» над гілками в основі крони та «французька вісь». Дерева обрізували взимку та влітку після червневого осипання зав’язі. Встановлено, що кількість плодів переважала в дерев сорту Фуджі, проте їх маса поступалася сорту Хоней Крісп. У результаті формування крони «французька вісь» із видаленням значної кількості деревини продуктивність дерев (кількість плодів та врожайність) значно поступалась іншим варіантам дослідження попри збільшення маси плоду до 167 г. Завдяки особливостям конструкції крони (балерина) та кращій її освітленості отримано дещо вищі значення продуктивності дерев. Кількість плодів у порівнянні з традиційною кроною стрункого веретена збільшилась на 4%, маса плоду – на 11% та урожайність насаджень – на 15%. Також відзначено позитивний вплив запровадженню додаткового літнього обрізування на підвищення як маси плоду (на 9%), так і рівня продуктивності насаджень яблуні на 22,6%.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чаплоуцький А.М. Продуктивність дерев яблуні залежно від форми крони та строку обрізування. Вісник наукових праць УНУС. 2023. №1. с. 43-43 DOI: https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-1-40-43