САМООСВІТА СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВОГО ПРОФІЛЮ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.
Інструкція
Здобуття вищої освіти у сучасних умовах передбачає вивчення та опрацювання навчального матеріалу на лекційних і практичних, семінарських і лабораторних заняттях, самостійно й індивідуально. Самостійна та індивідуальна робота для студентів є основним засобом оволодіння знаннями, практичними навичками, сприяє формуванню активності та розвитку інтелектуальних здібностей. Розвиток самостійності та ініціативності студентів спонукає їх вивчати індивідуально теоретичний матеріал та сприяє формуванню вмінь і навичок застосовувати самостійно вивчений теоретичний матеріал на практиці. Здатність самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал свідчить про досить високий рівень інтелекту студента.
Опис
Ключові слова
самоосвіта, бухгалтерський профіль, самооцінка, самоконтроль, кредитно-модульна система, практичні, самостійні, індивідуальні зпняття
Бібліографічний опис
Самоосвіта студентів облікового профілю: матер.IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016 р. / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 209-211.