ТРЕНДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ VUCA-СВІТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Barabash Lesia
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КНЕУ
Інструкція
В умовах vuca-світу постає потреба захисту платників податків і, відповідно, гармонізації податкової системи України, що необхідна, виходячи з умов її побудови: на постсоціалісту модель було накладено досвід країн ближнього зарубіжжя без врахування національних особливостей і потреб платників. Відтак наразі можна виокремити три групи факторів, що в подальшому формують актуальні тренди гармонізації: поведінкові, економічні й організаційні.
Опис
In the conditions of vuca-world there is a need to protect taxpayers and, accordingly, harmonize the tax system of Ukraine, which is necessary based on the conditions of its construction: the post-socialist model was superimposed on the experience of CIS countries without taking into account national characteristics and needs of taxpayers. Thus, we can now distinguish three groups of factors that further form the current trends of harmonization: behavioral, economic and organizational.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Тренди гармонізації податкової системи України в реаліях vuca-світу. Стратегія бізнес-організації в умовах невизначеності : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 листопада 2021 р. : [Електронний ресурс], К.: КНЕУ, 2021. 298, [1] c. (С. 236–239)