ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Прокопчук, Олена Тодорівна
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Мельник, Катерина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інвестиції: практика та досвід
Інструкція
Стаття присвячена актуальним питанням інвестиційної діяльності страхових організацій, функціонуючих на страховому ринку України. Представлене дослідження сформоване в розрізі двох аспектів: загального, що дозволив зробити висновок про достатньо швидкі та стійкі темпи загального розвитку вітчизняного страхового ринку та специфічного, що дозволив визначити інвестиційний напрям діяльності вітчизняних страховиків як недостатньою мірою використаним (що суперечить досвіду розвинених зарубіжних країн). Розглянуто ключові напрями інвестиційних вкладень страхових організацій, що функціонують на українському страховому ринку. До складу останніх за результатами дослідження віднесено: банківські вклади, цінні папери, що емітуються державою, грошові кошти на поточних рахунках, нерухоме майно та інші. Визначено, що переважна більшість вітчизняних страховиків зосереджена безпосередньо на страхових операціях, задовольняючись низько дохідними інвестиційними інструментами, зокрема депозитами (47 %). Окреслено та досліджено коло причин низького рівня інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій, ключовими серед яких визначено політичну та економічну нестабільність (домінуючі фактори, що негативно впливають на інвестиційну діяльність страхових організацій); відсутність на ринку України довгострокових фінансових інструментів, в які могли б вкладати кошти страхові організації; низька капіталізація страхового ринку. Охарактеризовано ключові умови активізації та визначено перспективні напрями розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій. Здійснене дослідження містить теоретичні та практичні положення, що спрямовані на формування ефективної інвестиційної стратегії вітчизняних страхових організацій, створюючи в кінцевому підсумку підґрунтя сталого та динамічного розвитку економіки країни в цілому.
Опис
Ключові слова
страхування, страхові організації, страховий ринок, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна стратегія, страхові резерви, цінні папери, банківські вклади., insurance, insurance companies, insurance market, investments, investment activities, investment strategy, insurance reserves, securities, bank deposits.
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Мельник К. М. Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 5-12. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5