ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Кутковецька Тетяна Олександрівна
Кравченко Василь Валерійович
Петриченко Євгеній Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Інструкція
В статті проведені теоретичні дослідження щодо перспектив розвитку газодизельних енергетичних засобів у сільськогосподарському виробництві та їх основних параметрів роботи. В результаті виконаних досліджень нами було визначено, що пошук альтернативних, нафтовому паливу, джерел енергії приводить до використання на автомобілях і тракторах дешевого природного газу та переобладнання їх на газобалонні установки. Характерною відмінністю між тракторами, що працюють на дизельному і на газодизельному паливі, є звичайно ж наявність балонів з компримованим природним газом. Першою проблемою, яку доводиться вирішувати при переобладнанні трактора в газодизельний трактор, є проблема компонування, а саме розміщення балонів. В результаті досліджень визначено, що важливим елементом модернізації паливної системи є механізм установки запальної дози, який вмонтовується на газодизельний трактор замість кришки регулятора паливного насоса високого тиску. Такий механізм призначений для обмеження подачі дизельного палива на рівні запальної дози при роботі в газодизельному режимі. При переобладнанні газодизельних енергетичних засобів важливо враховувати, як розміщена газобалонна установка на тракторі, тому що від цього залежить можливість агрегатування трактора з необхідним набором знарядь, що виступає основним обмежуючим чинником у виборі компоновки сільськогосподарського трактора. Для забезпечення сталої роботи тракторного дизеля по газодизельному процесу при взаємній конвертації однією з головних умов є забезпечення роботи газодизеля по всережимних характеристиках. Другою необхідною умовою є можливість швидкого переходу роботи дизеля з одного виду палива на інший і навпаки. Виходячи з цих умов система регулювання газодизеля повинна базуватися на існуючій штатній паливній апаратурі з відповідною модернізацією для регулювання газодизеля.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кутковецька Т.О., Кравченко В.В., Петриченко Є.А. Перспективи розвитку газодизельних енергетичних засобів у сучасному сільськогосподарському виробництві. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. Том 33 (72). № 6. С. 13–16.