Передумови визначення методів викладання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Фернос, Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
У статті поняття «метод навчання» розглядається як синтез викладання та навчання, що відповідає сучасним вимогам до методів викладання у вищій школі і дозволяє найбільш повно реалізувати цілі та завдання курсу.Особлива увага приділяється підтримці потреби засвоєння професійно значущої та загальнокультурної інформації. Організація навчального процесу має відповідати таким вимогам: використання вправ, які максимально відтворюють значущі для студентів навчальні ситуації; паралельне засвоєння граматичних форм і їх функцій у мові; поведінка викладача на занятті комунікативна.
Опис
Ключові слова
методи навчання, мовна компетенція, професійна освіта, студент-немовник, мовний курс
Бібліографічний опис
Лазарєв О. В., Фернос Ю. І. Передумови визначення методів викладання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 66. Т. 2. С. 34–37. ISSN 1992-5786 https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.66-2.6