ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ ДВОПРОВІДНИКОВИХ САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СТВОРЕННЯ ДВОХ ПРОВІДНИКІВ ОКУЛІРУВАННЯМ І ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ У РЯДУ/ PRODUCTIVITY AND ECONOMIC EVALUATION OF GROWING YOUNG BI-AXIS APPLE TREES DEPENDING ON THE PRACTICE OF BI-AXIS FORMATION BY BUDDING AND THE DENSITY IN A ROW

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Полуніна / Polunina, Олександра Василівна / Oleksandra V.
Майборода/ Maiboroda, Володимир Павлович / Volodymyr P.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». Свідоцтво про державну реєстрацію №2521 від 08.06.2006 р.
Інструкція
Стаття присвячена вивченню впливу способу створення двох провідників окуліруванням і щільності розміщення рослин у ряду на вихід і якість двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна на підщепі 54–118 та економічну ефективність їх вирощування. Дослідження виконували у плодовому розсаднику навчально-виробничого відділу Уманського НУС протягом 2016–2018 рр. Забезпечували створення двох провідників окуліруванням: однією брунькою з наступним пінцируванням пагона за досягнення довжини 10 см (контроль), однією брунькою з наступним пінцируванням пагона за досягнення довжини 20 см, двома бруньками супротивно (далі «супротивне окулірування»), двома бруньками супротивно зі зміщенням їх одна відносно одної на 5 см по вісі підщепи (далі «почергове окулірування»). Висаджували підщепу в чергове поле розсадника, дотримуючись відстані між рослинами 33, 45, 55 і 65 см. Встановлено, що супротивне окулірування двома бруньками та розміщення рослин через 33 см у ряду забезпечили вихід 17,7 тисяч товарних саджанців з гектара, сприяли максимальному 13%-му зниженню собівартості та 24%-му зростанню виручки від реалізації, що зумовило одержання 388 тис. грн. умовно чистого прибутку і рівня рентабельності 197 %. А найбільшу частку саджанців від кількості висаджених підщеп відмічено за супротивного (94 %) та почергового (93 %) окулірування двома бруньками з розміщенням рослин через 65 см у ряду. / The paper is devoted to the research of the effect of the bi-axis formation by means of budding and the plant density in a row on the output and quality of young bi-axis apple trees cv. Florina 54–118 and the economic efficiency of their cultivation. The research was carried out in the fruit nursery of the educational-production department of Uman national university of horticulture in the years of 2016–2018. Bi-axis formation was done by budding: one bud with a further shoot picking when it is 10 cm long (the control), one bud with a further shoot picking when it is 20 cm long, two buds opposite (hereinafter “opposite budding”), two buds opposite with their 5-cm shift to each other along a rootstock (hereinafter “alternate budding”). A rootstock was planted in a field of a nursery, the distances between plants being 33, 45, 55 і 65 cm. It was found out that opposite and alternate budding with two buds resulted in a maximum increase of the standard young tree output by 12 and 11 %, respectively. It was recorded that the lowest plant density, due to the increase of the distance between plants in a row up to 45, 55 і 65 cm, caused the decrease of the output of young trees per unit area by 23, 35 and 44 % (y = 0,004x2 - 0,628x + 32,72; ηxy = 0,99 ± 0,04), respectively. And, a lower plant density facilitated the increase of the share of quality crowned young bi-axis apple trees from the number of the planted rootstock by 6, 9 and 10 %. So, opposite budding with two buds and a plant density in a row equal to 33 cm between plants ensured the output of 17.7 thousand standard young trees per hectare, favored a maximum 13 %-decrease of cost production and 24 %-increase of the sales revenue. All this helped receive UAH 388 th. of net profit and 197 % of profitability. The largest share of standard young trees from the number of the planted rootstock was recorded under opposite (94 %) and alternate (93 %) budding with two buds and a 65 cm-distance between plants in a row.
Опис
Ключові слова
яблуня/ apple tree, двопровідникові саджанці/ young bi-axis apple trees, Бібаум®/ Bibaum®, окулірування/ budding, щільність розміщення у ряду/ density in a row, вихід саджанців/ output of young trees, товарна якість/ marketable quality, економічна ефективність/ economic efficiency
Бібліографічний опис
Полуніна О.В., Майборода В.П. Продуктивність та економічна оцінка вирощування двопровідникових саджанців яблуні залежно від способу створення двох провідників окуліруванням і щільності розміщення у ряду. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №2. С. 89-93. DOІ: 10.31395/2310-0478-2019-2-89-93