Строк сівби та попередник - фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Лісостепу Правобережного

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-02-01
Автори
Вишневська, Леся Василівна
Січкар, Андрій Олександрович
Рогальський, Сергій Владиславович
Кравченко, Віталій Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Центр міжнародного наукового співробітництва "ТК Меганом"
Інструкція
Яра пшениця – одна з найважливіших зернових культур України. Значення її зростає у роки з несприятливими умовами осінньо-зимового періоду. Пшениця яра м’яка культура ранніх строків сівби, але їх вплив та реакція на попередники різностиглих сортів культури досліджено недостатньо. Тому метою дослідження було вивчення особливостей формування врожайності різностиглих сортів ярої пшениці залежно від попередника і строку сівби. Мета статті. Головною метою досліджень було виявити вплив попередника і строку сівби на польову схожість, ріст, густоту стеблестою сортів пшениці ярої. Встановити вплив попередника і строку сівби на врожайність і якість зерна пшениці ярої м’якої.
Опис
Строки сівби ярої пшениці в зоні Лісостепу багато десятиліть викликають пильний інтерес, а часом – і гострі суперечки в науковому та агрономічному середовищі. Нині склалося дві протилежні точки зору на цю проблему. Перша визнавала лише ранні строки сівби – негайно після настання фізичної стиглості ґрунту. Прихильниками таких поглядів були, наприклад, В.В. Мачнева, С.А. Семина. Однак є й інші погляди. Так, для Полісся кращі наслідки дає пізніша сівба. Головним аргументом на користь цього є можливість очистити площу від сходів ранніх ярих бур’янів, а ще такі посіви краще забезпечені азотом, що пов'язано з інтенсивністю накопичення нітратів, як вважають Каленська С.М. і Князєв Б.М. Безумовно, строки сівби впливають на розвиток рослин. Так, В.А. Власенко відмічає, що на посівах ранніх строків сівби підвищується коефіцієнт реалізації потенціальної продуктивності сорту. При ранніх строках він сягає 0,94, а на пізніх – 0,85. У результаті підвищується врожайність, вирівняність насіння, вміст білка в зерні, посівні якості зерна.
Ключові слова
яра пшениця, строк сівби, попередник, соя, кукурудза, Вітка, Колективна 3, сорт
Бібліографічний опис
Стаття присвячена технології вирощування пшениці ярої в південній частині Правобережного Лісостепу України. У результаті проведених досліджень встановлено, що рівень врожайності середньостиглого сорту ярої м'якої пшениці вище, ніж ранньостиглого. Урожайність пшениці ярої насамперед виражалась строками сівби. Майже в однаковій мірі впливали на врожайність норми висіву і попередники. Середня за три роки врожайність по досліду ранньостиглого сорту Вітка була в межах 4,00–4,53, а середньостиглого сорту Колективна 4,08–4,94 т/га. Як для пшениці ярої, вирощуваної на органо-біологічному фоні живлення така врожайність є досить вагомою. Найнижча врожайність обох сортів у досліді була в 2009 р. – сорту Вітка – 3,26-3,90 т/га, а сорту Колективна 3 – 3,33–3,99 т/га. Зазначено, що в південній частині Правобережного Лісостепу висівати яру пшеницю доцільно після сої в першій половині першої декади квітня.