ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗЕМЛІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-06
Автори
Пушкарьова-Безділь, Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник НЛТУ України
Інструкція
В Україні є 4 157 паспортизованих полігонів твердих побутових відходів, площа яких сягає 7,4 тис. га. Також є 3 298 несанкціонованих звалищ. Загальна пло- ща усіх звалищ дорівнює площі Кіпру. Останнім часом несанкціоновані полігони за- хоплюють території природно-заповідного фонду України. Стихійні й напівлегальні смітники поширюються на територіях лісів, парків, русел річок, гірських улоговин, місць, де пролягають туристичні, екологічні маршрути, прибережні зони гірських рі- чок і струмків. Ця проблема потребує нагального державного втручання, зокрема на законодавчому рівні.
Опис
Traditionally household waste took out on dumps near settlements. In due course owing to constant threat to health of the population (a poisoning of subsoil waters, duplication of carriers of the diseases, the unpleasant smell, a smoke from dumps) in many countries began to use more strict rules of their accommodation, a design and operation. The uncooperative altitude of the population and new standards did opening new ranges on a burial place of firm household waste more and more complex enterprise. For today in Ukraine 4 157 authorized ranges of firm household waste which borrow 7,4 thousand in hectares. Also there are 3 298 not authorized ranges, the total area of the first and the second is equal to the area of Chyprus. Recently not authorized ranges grasp territories reserve fund of Ukraine. Spontaneous dumps extend in territories of woods, parks, rivers, mountain hollows, places where pass tourist, ecological routes, coastal zones of the mountain rivers and streams.
Ключові слова
відходи, звалища, туристичні маршрути, екологічні маршрути, заповідники
Бібліографічний опис
Пушкарьова-Безділь Т. М. Проблема поширення територій несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів на землі природно-заповідного фонду України / Т. М.Пушкарьова-Безділь // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. Вип. – 23.6. – С. 313–317.