Особливості росту та розвитку люцерно-злакових травостоїв залежно від видового складу та удобрення

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Бурко Л. М.
Свистунова І. В.
Полторецький С. П.
Пророченко Т. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
РОСЛИННИЦТВО ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
Інструкція
Наведено результати досліджень щодо впливу видового складу тра- востоїв, рівня удобрення та стимулятора росту Фумар на щільність та ботанічний склад рослин. Експерементальна частина роботи виконана в наукових лабораторіях кафедри кормовиробництва, меліорації й метеорології у виробничому підрозділі Національно- го університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція». Територія дослідної станції знаходиться в Правобережному Лісостепу і входить до складу Білоцерківського агроґрунтового району. Дослідні ділянки було за- кладено на чорноземах типових малогумусних великопилуватих легкосуглинкових за механічним складом, які характеризуються високим вмістом валових і рухомих форм поживних речовин. Клімат регіону характеризується нестійким зволоженням та помірним температурним режимом. Середня річна температура повітря складає 6-8°С. Річна сума опадів досягає 562 мм, за вегетаційний період – 354-394 мм (63-70 % від річної норми), які впродовж року випадають нерівномірно. На основі проведених досліджень було встановлено, що сіяні травостої форму- ються із щільністю 686–1250 пагонів на 1 м2 та заввишки 58–148 см. Люцерно-злакові і злаковий травостої є найщільнішими, ніж люцерновий. За період від 1 до 3 року ко- ристування травостоями щільність пагонів люцерни посівної зменшується, тоді як грястиці збірної і стоколосу безостого збільшується, до того ж суттєвіше на фонах із внесенням N60. За перші три роки користування формуються травостої з домінуванням висія- них компонентів із часткою участі люцерни посівної в одновидовому посіві 85–98 %, у люцерно-злакових сумішах – 30–58 %. За період від 1-го до 3-го року користування люцерно-злаковими травостоями частка люцерни посівної зменшується на 11–24 %, і суттєвіше на фонах із внесенням N60. Також між двома злаковими компонентами відбувається зміна співдомінанта – з костриці лучної на кострицю східну, костриці східної на грястицю збірну, пажитниці багаторічної на стоколос безостий, водночас, як і в злаковому травостої, костриці східної на стоколос безостий. Пажитниця у 3 рік користування дуже зріджується, зменшуючи частку участі до 5–14 %
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І. Особливості росту та розвитку люцерно-злакових травостоїв залежно від видового складу та удобрення. Рослинництво та кормовиробництво, 2021. Том 12, №2. С. 5–14. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/agr2021.02.005.