Спосіб відбору повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-09
Автори
Діордієва, Ірина Павлівна
Рибалка, Олександр Ілліч
Парій, Федір Микитович
Парій, Мирослав Федорович
Парій, Ярослав Федорович
Рябовол, Ярослав Сергійович
Заболотна, Іванна Романівна
Єщенко, Олексій Володимирович
Любич, Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Інструкція
Спосіб відбору повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале включає фенотипову оцінку отриманих форм тритикале та відбір повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале серед нащадків за відсутністю ознак жита.
Опис
Ключові слова
хромосомне заміщення, тритикале
Бібліографічний опис
3. Пат. №101706 Україна. Спосіб відбору повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале / І.П. Діордієва, О.І. Рибалка, Ф.М. Парій, М.Ф. Парій, Я.Ф. Парій, Я.С. Рябовол, І.Р. Заболотна, О.В. Єщенко, В.В. Любич (Україна); заявл. 06.04.2015.; опубл. 25.09.2015.; бюл. №18.