Гносеологія поняття «екологізація сільського господарства» в контексті сталого розвитку суспільства

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Бурляй, Аліна
Бурляй, Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Modern Economics
Інструкція
Авторами досліджено сутність поняття «екологізація сільського господарства». Обумовлені основні екологічні проблеми суспільства та доведено необхідність екологізації виробництва в контексті сталого розвитку. Проаналізовано розуміння поняття «екологізація» різними авторами та виділено основні етапи екологізації суспільства. Встановлено, що особливістю галузі сільського господарства є тісний зв'язок між аграрним виробництвом та навколишнім середовищем. Сільськогосподарське виробництво бере з навколишнього середовища необхідні природні ресурси та енергію. Результатом інтенсифікації сільськогосподарської діяльності, крім зростання виробництва, можуть бути негативні наслідки. Тому надзвичайно важливим є визначення суті «екологізації сільського господарства» – це керований процес послідовного впровадження технічних, технологічних, економічних, управлінських, організаційних, інноваційних та інших заходів для формування сталої соціо-еколого-виробничої системи в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності та при виробництві сільськогосподарської продукції, які сприяють раціональному природокористуванню, збереженню та покращенню якості навколишнього природного середовища на локальному, регіональному чи глобальному рівнях. Розглянуто пріоритетні напрями політики сталого розвитку сільського господарства та сільських територій з точки зору екологізації виробництва.
Опис
Ключові слова
сільське господарство; екологізація; сталий розвиток; екологічна криза
Бібліографічний опис
Бурляй А. П., Бурляй О. Л. Гносеологія поняття «екологізація сільського господарства» в контексті сталого розвитку суспільства. Modern Economics № 13 (2019). С.41-48