Мікроклімат насаджень яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту / Microclimate in the apple tree orchards under a hail-protective net at different soil management systems

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12
Автори
Шарапанюк / Sharapaniuk, Ольга Сергіївна / Olga
Терещенко /Tereshchenko, Макар Михайлович / Makar
Мельник / Melnyk, Олександр Васильович / Alexander
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сочінський М.М.
Інструкція
Стаття висвітлює оцінку мікроклімату в інтенсивних насадженнях яблуні сорту Джонаголд (Вілмута) на карликовій підщепі М.9 Т337. Утримання ґрунту в міжряддях дослідного саду парове та дерново-перегнійне (залуження), у приштамбових смугах завширшки один метр  гербіцидний пар, весняне мульчування двошаровою агротканиною щільністю 30+50 г/м2 (білим боком уверх) і розстеленою за місяць до збору врожаю дзеркальною плівкою. Чорну протиградову сітку з комірками 0,3 х 0,3 см щільністю 0,08 кг/м2 розгортали над кронами дерев на висоті 3,4 м після цвітіння. Температуру і відносну вологість повітря визначали гігротермометром, а вологість ґрунту– термостатно-ваговим методом. Встановлено, що температура повітря в насадженнях під чорною протиградовою сіткою на 0,5 °С нижча без істотного впливу способу утримання міжрядь. Відносна вологість повітря під сіткою перевищує в більшості випадків показник насаджень без накриття, з максимальною різницею 6,4 % для ділянок з чистим паром у міжряддях. Порівняно з ділянками без накриття, пересічна вологість повітря під сіткою вища на 1,9 % і на 1,2 % вища за чистого пару в міжряддях. Найнижчий рівень вологості грунту (9,2 %) зафіксовано в шарі 0-20 см на ділянках без сітки із залуженими міжряддями і гербіцидним паром у пристовбурних смугах. Вологість глибших шарів ґрунту вища на 0,2-3,9 % на ділянках з чистим паром у міжряддях і світловідбивною плівкою чи агротканиною в пристовбурних смугах (з протиградовою сіткою чи без неї). В цілому, вологість ґрунту в насадженнях без сітки на 0,8 % вище показника ділянок з накриттям, на 0,7 % вища на ділянках з чистим паром у міжряддях і на 2,2-2,8 % – в пристовбурних смугах зі світловідбивною плівкою чи агротканиною. / The article highlights the effect of the black anti-hail net on the microclimate of intensive apple orchards, cv. Jonagold (Wilmuta), on dwarf rootstock M.9 T337. The soil management system in the inter-rows was the following: a grass mowed stripe and black fallow in the inter-rows, spring mulching with a two-layer agro-cloth of 30 + 50 g / m2 density (a white side up) and a light-reflective film in the tree-strips one meter wide spread one month before harvesting. After flowering, a black anti-hail net with 0.3 x 0.3 cm cells and a density of 0.08 kg / m2 was deployed above the tree crowns at a height of 3.4 m. Air temperature and relative humidity were determined with a hygrothermometer, and soil moisture was determined by a thermostatic-weight method. It has been found out that an air temperature in the orchard under the black anti-hail net is 0.5 ° C lower without a significant influence of the method of inter-row soil management system. In most cases, the air relative humidity under the net exceeds the rate of the plots without cover, with a maximum difference of 6.4 % for the areas with black fallow in the inter-rows. As compared to the areas without cover, the average air humidity under the net is 1.9% higher and it is 1.2% higher in the areas with black fallow in the inter-rows. The lowest level of soil moisture (9.2%) was recorded in the layer of 0-20 cm in the plots without net with grass mowed inter-rows and herbicide fallow in the tree rows. The soil humidity of the deeper layers is 0.2-3.9% higher in the areas with black fallow in the inter-rows and a light-reflecting film or agro-cloth in the tree-strips (with or without an anti-hail net). In general, soil moisture in the orchard without the net is 0.8% higher than that of the covered areas, it is 0.7% higher in the areas with black fallow in the inter-rows and 2.2-2.8% higher in the around-trunk strips with a light-reflective film or agro-cloth.
Опис
Ключові слова
яблуня / apple-tree, протиградова сітка / anti-hail net, утримання ґрунту / soil management, температура повітря / air temperature, відносна вологість повітря / relative humidity, вологість грунту / soil moisture
Бібліографічний опис
Мельник О. В., Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. Мікроклімат насаджень яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. №2. С. 105−109.