ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, "Візаві"
Інструкція
Доцільність розвитку екотуризму саме в Україні обґрунтовується тим, що він може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та розв’язання нагальних соціально-економічних проблем українського села. Серед європейських держав Україна відзначається найбільшим розмаїттям ландшафтних комплексів, значним історико-культурним, етнічним та генетичним надбанням і саме тому раціональне використання турисько-рекреаційного потенціалу України слід розглядати як один із діючих засобів розв'язання проблем її економічного розвитку, стабілізації екологічної ситуації та забезпечення належного рівня якості життя населення.
Опис
Колективна монографія
Ключові слова
Туризм, рекреація, робочі місця, сільська місцевість
Бібліографічний опис
«Фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку». Кол.моногр. Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини. Умань: «Візаві», 2012.- С.279-281.