Формування екологічно сталих агроландшафтів – глобальний стратегічний напрям сучасного землевпорядкування.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кирилюк, Володимир Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М. М.», м. Умань.
Інструкція
За останні роки землевпорядне проєктування на еколого-ландшафтній основі розвивалося досить інтенсивно. Еколого-ландшафтний підхід варто застосовувати разом з агроекологічним. При цьому еколого-ландшафтний обумовлює загальну конструкцію агроландшафту, а агроекологічний – наповнює його змістом.
Опис
При організації території сільськогосподарських підприємств повинна бути практична реалізація проєктних рішень щодо землеустрою на території конкретних агроландшафтів з урахуванням їх особливостей. У цьому випадку територію можна розглядати як цілісну, взаємозв’язану множину агроландшафтних елементів, об’єднаних між собою за визначеною (наприклад, ґрунтозахисною) ознакою, яку потрібно встановлювати відповідно до природоохоронних принципів.
Ключові слова
агроландшафт, еколого-ландшафтний підхід, угіддя, землевпорядкування
Бібліографічний опис
Кирилюк В.П. Формування екологічно сталих агроландшафтів – глобальний стратегічний напрям сучасного землевпорядкування. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі» : (м. Умань, 28 квітня 2021 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 26–28.