Дисертація

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-12-08
Автори
Кравченко, Віталій Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Розроблено технологію вирощування пшениці ярої, яка враховує коплекс чинників: сорти (Вітка та Колективна 3), строки сівби, норми висіву та попередники, що дозволяє отримувати стабільні врожаї зерна, придатні для хлібопечення.
Опис
Ключові слова
пшениця яра, рослинництво, норми висіву, попередник, строк сівби, соя, сорт, Колективна 3
Бібліографічний опис
Уперше в умовах Правобережного Лісостепу України на чорноземі опідзоленому встановлено взаємовплив технологічних прийомів вирощування – стоків сівби, норм висіву та попередників на формування врожаю та якості зерна пшениці ярої нових сортів; розроблено агротехнологію пшениці ярої, що передбачає сівбу сортів типу Вітка нормою висіву 4 млн шт/га в І–ІІ декадах квітня, сортів типу Колективна 3 – нормою висіву 5 млн шт/га в першій декаді квітня після сої.