Державна підтримка цінової стабільності на ринку АПК України

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Невлад, Віра Федорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпропетровськ: ДНУ
Інструкція
Досліджено теоретичні та практичні проблеми державної підтримки сільського господарства за умов трансформації економіки АПК. Узагальнено існуючі підходи щодо визначення сутності та механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію
Опис
Ключові слова
аграрний ринок, суб’єкти аграрного ринку, сільськогосподарська продукція, ціноутворення, державна підтримка, fграрний фонд
Бібліографічний опис
Невлад В.Ф. Державна підтримка цінової стабільності на ринку АПК України / В.Ф.Невлад // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - випуск 265: В 5т.– Т.VІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. –284с.