ІННОВАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-05-05
Автори
Нещадим Людмила Миколаївна
Тимчук Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Технодрук
Інструкція
Готельно-ресторанні заклади України станом на сьогодні виступають головною функціональною частиною туристичної галузі, завданням якої є забезпечення якісного рівня обслуговування туристів. Ефективність діяльності сучасних готельно-ресторанних закладів залежить від впровадження інноваційного різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування.
Опис
Отже, ключовим напрямом підвищення економічної ефективності готельно-ресторанних закладів є впровадження інформаційних технологій. Це є економічно вигідним та ефективним, оскільки вони сприяють удосконаленню процесу обслуговування, зниженню витрат та отримання додаткового доходу.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нещадим Л.М., Тимчук С.В. Інноваційне устаткування як напрям підвищення економічної ефективності готельно-ресторанних закладів. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022.С. 212-216.