Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-14
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Котвицька, Наталя Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню історичних аспектів трансформаційних процесів в аграрному секторі з моменту проголошення незалежності нашої держави, та їх наслідки для України. Здійснено аналіз процесів реформування в сільському господарстві поділяючи його на чотири основні етапи. Зміст і характер реформ на кожному з цих етапів визначався впливом інституціональних, соціальних та економічних чинників. Відзначено, що на сьогодні найбільш ефективні форми господарювання є ті, які забезпечують землевласнику становище господаря виробництва, оскільки не власник землі визначає її використання і підвищення родючості, а господар землі, її користувач. Перехід від сучасної практики до прогресивних засад регулювання розвитку аграрної сфери України вимагає концептуальної перебудови інституціональних засад сформованих ринкових відносин, особливе місце серед яких має відводитися державному регулюванню як внутрішньої, так і глобальної корпоратизації аграрного сектору.
Опис
Article deals with investigation the historical aspects of the transformation processes in the agricultural sector since the independence of our country, and their consequences for Ukraine. The analysis of the reform process in agriculture, dividing it into four main stages. The content and nature of reforms in each of these stages was determined the influence of institutional, social and economic factors. It is noted that at present the most effective forms of management are those that provide host of production landowner position as owner of the land does not determine its use and improve soil fertility and land owner, its user. The transition from modern practices to progressive principles of regulation of agrarian sphere of Ukraine requires institutional restructuring conceptual foundations of the existing of market relations , a special place among them has discharged state regulation of both domestic and global corporatization of agriculture.
Ключові слова
трансформація, реформування, відносини власнсті, аграрний сектор, аграрна і земельна реформи, роздержавлення, приватизація, земельний пай
Бібліографічний опис
Ревуцька А.О. Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України / А.О. Ревуцька, Н.М. Котвицька // Причорноморські економічні студії. - 2017. - № 14. - С. 5-8