УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Зборовська, Юлія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтавська державна аграрна академія
Інструкція
Розглянуто ймовірні види ризиків в діяльності експортноорієнтованих підприємств АПК та розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління ними.
Опис
Зважаючи на те, що Україна все більше залучається до глобалізації вітчизняним підприємствам АПК доцільно виходити на більш вищий рівень господарювання – експортний рівень, який є ризикованішим. Чим більш ефективніша система управління ризиками на підприємстві, тим більше воно має можливостей для свого розвитку. Вона включає в себе діяльність пов’язану з моніторингом, прогнозуванням та розробкою заходів уникнення. Оцінка ризику має здійснюватися на кожному етапі укладання експортної угоди. В разі ймовірності отримання фінансових втрат доцільно відмовитись від здійснення експортної операції.
Ключові слова
ризик, управління, експортний потенціал, ризик-менеджмент
Бібліографічний опис
Зборовська Ю.Л. Удосконалення управління ризиками на експортноорієнтованих підприємствах АПК / Ю.Л. Зборовська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. - № 1(6). – С. 117-122.