Дослідження операцій. Практичний курс

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Березовський, Володимир Євгенійович
Ковальов, Леонід Євгенійович
Berezovskii, V. E.
Kovalyov, L. E.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець "Сочінський"
Інструкція
Посібник містить викладення основних питань дослідження операцій. Представлені моделі управління запасами, методи прогнозування, деякі задачі систем масового обслуговування, методи мережевого планування, елементи теорії ігор, деякі методи імітаційного моделювання. Розглянуті питання застосування інтегрованого середовища MathCad для розв’язання задач дослідження операцій. Теоретичний матеріал супроводжується значною кількістю прикладів, після кожного розділу подані питання для самоконтролю та вправи для самостійного розв’язування. В кінці посібника запропоновані варіанти підсумкової контрольної роботи. Для студентів вищих навчальних закладів економічних та інженерних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
управління запасами, прогнозування, системи масового обслуговування, мережеве планування, теорія ігор, mathcad
Бібліографічний опис
Дослідження операцій. Практичний курс: Навч. посіб. / [В. Є.Березовський, В. М.Дякон, Ковальов Л.Є. та ін.]. – Умань: Видавець "Сочінський", 2011. – 238 с.