Основні характеристики забезпечення якості освіти (польський досвід)

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Мовчан, Людмила Володимирівна
Комісаренко, Наталія Олександрівна
Каричковська, Світлана Петрівна
Чучмій, Ірина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті подано коротку характеристику забезпечення якості освіти в Польщі. Слід зазначити, що якісна освіта нині є однією з обов’язкових умов успішного існування будь-якої країни. Світове співтовариство визнало, що освіта, добробут і здоров’я людини – головні чинники рівня її життя, а якість освіти є пріоритетом у розвитку громадянського суспільства. Автори статті наголошують, що інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, модернізації змісту освіти та організації відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці, запровадження громадсько-державної моделі управління.
Опис
Ключові слова
якість освіти, модернізація, освітній простір, інноваційний розвиток, сталий розвиток
Бібліографічний опис
Мовчан Л. В. , Комісаренко Н. О., Каричковська С. П., Чучмій І.І. Основні характеристики забезпечення якості освіти (польський досвід) зб. н. пр.: Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Вип. 21. Том 2. Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 28 – 33.