Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-11-21
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Шемякін, Михайло Васильович
Кононенко, Сергій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС Центр", 2020
Інструкція
У статті проведено аналіз теоретико-методологічних аспектів оцінки земельно-ресурсного потенціалу на основі прогнозування використання території з урахуванням нормативної грошової, кадастрової вартості, величини ренти. Визначено, що для оцінки ефективності використання земельних ресурсів доцільно застосовувати економічну категорію «ресурсний потенціал». При проведенні оцінки землі вагомого значення надається питанню оцінки ресурсного потенціалу, який значною мірою залежить від раціональності використання ґрунтового покриву. Кількісна і якісна характеристика структурних складових земельно-ресурсного потенціалу території дає змогу проаналізувати рівень розвитку регіональної економіки, виявити диспропорції між окремими її елементами. Зазначено, що унаслідок інтенсифікації сільськогосподарської діяльності та нераціонального використання ґрунтів відбувається зниження їх природної родючості, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтового покриву.
Опис
Ключові слова
земля, ресурс, потенціал, прогнозування, рента, кадастрова вартість, нормативна грошова оцінка земель
Бібліографічний опис
1. Удовенко І.О., Шемякін М.В., Кононенко С.І. Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект. Агросвіт № 21, 2020. Київ, 2020. С. 61-70.