Соціально-професійна кар'єра випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Інструкція
Викладено результати соціологічного моніторингу соціально-професійної кар’єри випускників Уманського національного університету садівництва 1950-2010 років. Встановлено, що існують суттєві відмінності в професійній самореалізації випускників університету 1950-1990 років («радянського періоду») та 1991-2010 років («періоду незалежності»). Вони полягають головним чином у тому, що випускники «радянського періоду» досягли найбільших успіхів у сфері сільського господарства, а випускники «періоду незалежності» в інших сферах, не пов’язаних із отриманою в університеті спеціальністю. При цьому помітно зменшився вплив на соціально-професійну кар’єру випускників знань, отриманих на заняттях по спеціальним дисциплінам, і збільшився вплив інших чинників, зокрема особистої ініціативи та підприємливості. В цілому випускники високо оцінюють рівень своєї професійної підготовки у порівнянні із іншими навчальними закладами.
Опис
стаття у фаховому виданні з соціології
Ключові слова
вища освіта, соціально-проесійна кар'єра, самореалізація особистості
Бібліографічний опис
Шатохін А. Соціально-професійна кар'єра випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на ружі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал. - 2014. -№1-2. - С. 79-84.