Походження та агробіологічний потенціал сорту пшениці м’якої озимої Уманська царівна

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Діордієва, Ірина Павлівна
Рябовол, Ярослав Сергійович
Рябовол, Людмила Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Агробіологія
Інструкція
Метою досліджень було створення нових високопродуктивних генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) за міжвидової гібридизації із пшеницею спельта озимою (Triticum spelta L.). У процесі досліджень було проведено схрещування сортів пшениці м’якої озимої Колумбія та Миронівська 65 між собою та наступну гібридизацію отриманих нащадків із сортом пшениці спельта озимої Зоря України. За використання багаторазових індивідуальних доборів за морфологічними, біологічними та господарсько-цінними показниками виділено селекційний зразок 6274, що за період конкурсного сортовипробування (2016–2018 рр.) в умовах Уманського національного університету садівництва характеризувався високою продуктивністю (7,21 т/га), вмістом клейковини в зерні (41,0 %) та комплексною резистентністю до несприятливих чинників навколишнього середовища, грибкових хвороб та шкідників. Зразок 6274 у 2018 р. під назвою Уманська царівна передано до Українського інституту експертизи сортів рослин, де впродовж 2018–2020 рр. проводили його формальну і кваліфікаційну експертизу у 17 філіях різних областей України. За цей період сорт мав врожайність зерна на рівні середніх показників за зоною Полісся (5,87 т/га) та характеризувався ранньостиглістю (вегетаційний період в межах 259–273 доби), високою стійкістю (8–9 балів) до обсипання, бурої іржі та шведської мухи. Хлібопекарські властивості сорту – добрі: сила борошна – 182–253 одиниць альвеографа, об’єм хліба зі 100 г борошна – 840–970 мм. Сорт Уманська царівна належить до середньоранньої групи рослин. Вирізняється вирівняним стеблостоєм і рівномірним дозріванням. За результатами кваліфікаційної експертизи сорт Уманська царівна занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з 2020 р. і рекомендовано до вирощування в зоні Полісся.
Опис
Ключові слова
пшениця м’яка, пшениця спельта
Бібліографічний опис
Діордієва І. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Походження та агробіологічний потенціал сорту пшениці м’якої озимої Уманська царівна. Агробіологія. 2021. Вип. 2. С. 29–35.