Проблеми взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значенням їх компонентів

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
Інструкція
У статті розглядаються підходи до вирішення питання про лексичну вмотивованість ідіоматичного значення, які існують у модерній теорії та методології фразеологічних досліджень. Автор аналізує сучасні концепції і методології вітчизняного й світового мовознавства, що застосовуються у вивченні внутрішньої форми мовних одиниць. The article focuses on the approaches which are used in studying the issue of lexical motivation of idiomatic meaning that exist in modern theory and methodology of phraseological research. The author analyses current concepts and methodology of national and world linguistics applied in studying the idiom’s inner form.
Опис
стаття у фаховому виданні
Ключові слова
фразема, фразеотворення, ключове слово, структура, семантема, смисловий розвиток, багатозначність, idiom, phraseological unit formation, key lexical component, structure, semanteme, sense development, polysemy
Бібліографічний опис
Бечко Я.В. Проблеми взаємовідношення між цілісним значенням фразем і значенням їх компонентів / Я.В. Бечко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Кн. 4. – С. 118-121.