Підготовка фахівців аграрного профілю в системі вищої освіти: зарубіжний досвід

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Чучмій, Ірина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У статті розглянуто стан підготовки фахівців аграрного профілю у різних країнах, доведена необхідність реформування системи вищої аграрної освіти в умовах світової глобалізації.
Опис
Ключові слова
фахівець аграрного профілю, аграрна освіта, система вищої аграрної освіти
Бібліографічний опис
Чучмій І. І. Підготовка фахівців аграрного профілю в системі вищої освіти : зарубіжний досвід / І. І. Чучмій // Зб. наукових праць: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Випуск 30. / Редкол.: І. Я. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця, 2012. – С. 82–85.