Зміна кислотності ґрунту під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2000
Автори
Прокопчук, Ігор Васильович
Господаренко, Григорій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
На основі даних, які було одержано у тривалому стаціонарному польовому (з 1964 року) досліді, показано зміну основних параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання ґрунту без застосування добрив призводить до поступової його деградації. Застосування різних систем удобрення позитивно впливає на покращення основних показників родючості ґрунту, при цьому вміст гумусу зберігається на рівні 2,76–2,84% за мінеральної системи удобрення, 2,88–3,24% – за органічної і 3,34% за органо- мінеральної. Застосування різних систем удобрення по різному впливає на кислотність ґрунту. Так, за мінеральної системи спостерігається його підкислення і зменшення величини суми увібраних основ, за органічної системи простежується пом’якшуюча дія на фізико-хімічні властивості. Всі системи, які вивчались у досліді також позитивно впливали на покращення поживного режиму чорнозему опідзоленого.
Опис
Ключові слова
родючість грунту, чорнозем опідзолений, системи удобрення, фізико-хімічні властивості
Бібліографічний опис
Прокопчук І.В., Господаренко Г.М. Зміна кислотності ґрунту під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).– Житомир, 2000.– С 123–124.