Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2292
Title: Зміна кислотності ґрунту під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Authors: Прокопчук, Ігор Васильович
Господаренко, Григорій Миколайович
Keywords: родючість грунту
чорнозем опідзолений
системи удобрення
фізико-хімічні властивості
Issue Date: 2000
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Citation: Прокопчук І.В., Господаренко Г.М. Зміна кислотності ґрунту під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).– Житомир, 2000.– С 123–124.
Abstract: На основі даних, які було одержано у тривалому стаціонарному польовому (з 1964 року) досліді, показано зміну основних параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання ґрунту без застосування добрив призводить до поступової його деградації. Застосування різних систем удобрення позитивно впливає на покращення основних показників родючості ґрунту, при цьому вміст гумусу зберігається на рівні 2,76–2,84% за мінеральної системи удобрення, 2,88–3,24% – за органічної і 3,34% за органо- мінеральної. Застосування різних систем удобрення по різному впливає на кислотність ґрунту. Так, за мінеральної системи спостерігається його підкислення і зменшення величини суми увібраних основ, за органічної системи простежується пом’якшуюча дія на фізико-хімічні властивості. Всі системи, які вивчались у досліді також позитивно впливали на покращення поживного режиму чорнозему опідзоленого.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2292
ISSN: 0134-6393
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Житомирського НАУ №2 2015.pdf857.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.