Зміст підготовки майбутніх менеджерів в аграрних університетах Республіки Польща

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Каричковська, Світлана Петрівна
Каричковський, Василь Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
РВВ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Інструкція
В умовах формування ринкової економіки пріоритетними напрямами державної політики України є покращення інституційного середовища аграрного сектору та гармонізація внутрішнього законодавства відповідно до європейських та світових стандартів. Досвід Республіки Польща з подібними до України умовами освіти представляє інтерес з метою прогнозування тенденцій модернізації професійної підготовки та впровадження кращих елементів передового педагогічного досвіду в національній системі вищої освіти. У статті проаналізовано структурні та змістові характеристики навчальних планів майбутніх керівників досліджуваних аграрних університетів.
Опис
Ключові слова
аграрний ЗВО, спеціальність, менеджмент, навчальна програма, Республіка Польща
Бібліографічний опис
Каричковський В.Д., Каричковська С.П. Зміст підготовки майбутніх менеджерів в університетах аграрного профілю Республіки Польща. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2019. Випуск 182. С. 28-32