ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Пенькова, Оксана Георгіївна
Cеменда, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Наукові інновації та передові технології
Інструкція
Огляд літератури в дослідницькому світі є ключовим компонентом будь-якої наукової роботи і як метод дослідження актуальний як ніколи. Метою будь-якого огляду літератури є узагальнення аргументів та ідей, наявних знань у певній галузі, дає напрямок, яким слід рухатися для досягнення успіху. Дослідники регулярно переглядають літературу створену іншими у певній галузі, це допомагає оцінити та синтезувати відповідні дослідження і зв’язати їх з власним дослідницьким питанням. Огляд літератури набагато більше, ніж короткий виклад усієї наявної літератури, він підтверджує важливість проблеми, на яку спрямоване дослідження, визначає основні ідеї дослідницького питання та демонструє їх взаємозв’язок. Огляд літератури можна охарактеризувати як систематичний спосіб збору та синтезу попередніх досліджень. Ефективний і добре проведений огляд як метод дослідження створює міцну основу для набуття знань і сприяння розвитку теорії. Інтегруючи висновки та точки зору з багатьох емпіричних досліджень, огляд літератури може вирішувати питання дослідження з такою силою, яку не має жодне дослідження. Систематичний огляд літератури став найвищим стандартом синтезу доказів і є важливим для прийняття рішень, оскільки вони допомагають надати докази того чи теорія спрацює уникнувши помилок на практиці. Оглядам традиційної літератури часто бракує ретельності і вони проводяться спеціально, а не за певною методологією. В статті розглянуто огляд літератури як методологія проведення дослідження та запропоновано огляд різних типів, а також деякі рекомендації щодо того, як проводити та оцінювати літературні джерела. Зазначено недоліки та надано рекомендації щодо опублікування огляду літератури.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, методологія дослідження, огляд літератури, систематичний огляд, напівсистематичний огляд, інтеграктивний огляд
Бібліографічний опис
Пенькова О.Г., Семенда О.В. Теоретичні основи проведення наукових досліджень здобувачами вищих навчальних закладів: огляд літератури як методологія дослідження. Наукові інновації та передові технології. № 4(6). 2022. С.164-176. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-4(6)-164-176