Методи обліку та управління операційними витратами

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-02
Автори
Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економіка та держава
Інструкція
Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробництва та їх порівняння. У нинішніх умовах ефективне управління витратами підприємства неможливе без орга[ нізації оперативного аналізу собівартості продукції. Сьогодні найбільш поширеними методами є аналіз експлуатаційних витрат, "Прямі витрати", "Стандартні витрати", "Вартість поглинання", "Цільова вартість", "Вартість на основі активіті", "Вчасно", "Кайдзен вартість", "Функціональний аналіз витрат" та інші. Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробницт[ ва та їх порівняння. Порівняння результатів і витрат дає можливість оцінити ефективність підприєм[ ства. Ефективне управління витратами є пріоритетом у діяльності підприємства, а вибір методу обліку і управління витратами є найважливішим завданням. Метою цієї роботи є вибір найбільш підходящого методу управління операційними витратами на підприємстві, аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних методів обліку і управління витратами промислових підприємств. Перехід до ринкових відносин диктує головну мету комерційного підприємства — максимізувати прибуток. Від цього безпосередньо залежать всі інші цілі. Управління витратами є засобом для досягнення підприємством високого економічного ре[ зультату.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О. Методи обліку та управління операційними витратами. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 50–54. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5099&i=8. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.50